فرمت در فتوشاپ یکی از موارد حائز اهمیت برای تمامی طراحان میباشد که در این مقاله ، این مبحث را مورد بررسی قرار داده ایم و نحوه استفاده در فتوشاپ را نیز برای شما ، به شکل تصویری، آماده کرده ایم

ادامه مطلب