برعکس کردن ارایه

برعکس کردن ارایه

سلام دوستان،

خوب، میخوایم کل ارایه a رو به شکل برعکس در ارایه b ذخیره کنیم…

کد رو ببینید…

حلقه اول، 5 عدد از کاربر میگیره

حلقه دوم میاد و عنصر اول یعنی 0 رو میریزه در عنصر 5 – 0 – 1 یعنی در خانه چهام (خانه اخر ارایه)

بار دوم حلقه میاد و عنصر 1 رو میریزه در عنصر 5 – 1 – 1 یعنی در خونه 3 ارایه(خانه شماره 4)

و…

اختصاصی اسکولرن

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!