،عملگرهاعملگرها ،انواع داده ها،عبارات محاسباتی و تقدم عملگرها

انواع داده ها در C++ :

در C++ شش نوع داده وجود دارد. منظور از داده، متغیری است که در قالب متن یا عدد در طول برنامه مورد استفاده قرار می گیرد.

داده های موجود در C++ عبارتند از :

char, int, float, double, void, bool ,string

برای اطلاعات بیشتر به پست دیتاتایپ ها،معرفی و بررسی مراجعه کنید.

 

متغیرها

در طول برنامه نویسی، کاربران با متون و اعداد زیادی کار می کنند، به همین دلیل آنها را در متغیرها ذخیره می کنند. در واقع متغیر ها نامهایی برای کلمات ذخیره شده در حافظه سیستم هستند.

برای استفاده از یک متغیر ابتدا باید آن را در برنامه تعریف نماییم که روش تعریف متغیر بصورت زیر است :

ابتدا یک نام و سپس یک نوع و در اخر نقطه ویرگول(سمیکالن)
در قطعه کد بالا می بینیم که هر متغیر باید دارای نام منحصر بفردی باشد.

مقدار دادن به متغیر ها

مقدار دادن به متغیر ها به 4 روش امکان پذیر است:

  1. زمان تعریف متغییر
     
  2. بعد از تعریف متغیر
 

3.با استفاده از قالب سازنده

4.دستورات ورودی که در اموزش مربوط به ورودی / خروجی گفته خواهد شد.

ثوابت و عملگرها در C++ – (Constants)

ثوابت مقادیری در برنامه هستند که مقدارشون در طول برنامه قابل تغییر نیست و تغییر ان موجب ایجاد خطا از طرف کمپایلرمی گردد.

برای تعریف ثوابت در c++ دو الگو وجود دارد :

1.با استفاده از کلمه کلیدی const :

<مقدار > = <نام ثابتمون>  <نوع داده >const

2.با استفاده از دستور #define

نکته ای که باید در اینجا توجه نمود و در مثال بالا هم مشخص بود این است که در پایان دستور #define از ; (سمی کالن) استفاده نمی کنیم و می بینیم که محل این دستور بیرون از تابع main هست اما دستور const در درون  تابع main .

در واقع به دستوراتی که در ابتدای انها # گذاشته میشه ، دستورات پیش پردازنده(pre proccesor) گفته میشه و در مورد دستور define ، برای مثال در بالا، هر جا که عبارت p به عنوان یه مقدار استفاده شده است رو ، کاملا برابر 3.14 میدونه…

 

عملگر ها (Operators)

برای انجام عملیات بر روی داده ها از عملگرها استفاده می کنیم. عملگرها نمادهایی هستند که عملیاتی مانند جمع،ضرب، کوچکتری و از این قبیل را روی داده ها انجام می دهند که عبارتند از :

انتساب ( Assignment ) ( = )

از این عملگر برای نسبت دادن یک مقدار به یک داده استفاده می شود .

schoolearn

نحوه عملکرد این عملگرد به این شکله که مقدار سمت راست تساوی را در سمت چپ قرار میدهد.

عملگرهای محاسباتی( Arithmetic Operators )

پنج عملگر محاسباتی موجود در C++ عبارتند از :

عملگرنام
-تفریق و منهای یکانی
+جمع
*ضرب
/تقسیم
% باقیمانده تقسیم
--یک واحد کاهش
++یک واحد افزایش

عملگرهای ترکیبی ( Compund Operators ) ( =+ , =- , =* , =/ )

عملگرنام
=+ انتساب جمع
=- انتساب تفریق
=*انتساب ضرب
=/انتساب تقسیم
=%انتساب باقیمانده تقسیم

عملگر های منطقی

عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل میکنند. عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی و نادرستی اند. در زبان ++C ، ارزش نادرستی با مقدار صفر و ارزش درستی با مقدار غیر صفر مشخص میشود. روش دیگر تعیین مقادیر درستی و نادرستی، استفاده از ثوابت true و false است. true به معنی ارزش درستی و false به معنی نادرستی است.

عملگرنام
! نقیض (not)
&& و (and)
|| یا (OR)

تیجه عملگر ‘!’ وقتی درست است که عملوند آن دارای ارزش نادرستی باشد. نتیجه عملگر ‘&&’ وقتی درست است که هر دو عملوند ارزش درستی داشته باشند و نتیجه عملگر ‘||’ وقتی نادرست است که هر دو عملوند ارزش نادرستی داشته باشند (در بقیه موارد ممکن نتیجه آن ارزش درستی دارد).

عملگرهای بیتی

عملگرهای بیتی برای تست کردن، مقدار دادن یا شیفت دادن و سایر اعمال بر روی مقادیری به کار میروند که در یک بایت (char) یا کلمه (int) ذخیره شده اند. عملگرهای بیتی را نمیتوان با انواع float, double, long double و void یا سایر انواع به کار برد.

عملگرنام
&و (AND)
|یا (OR)
^یای انحصاری(XOR)
~نقیض(not)
>>شیفت به راست
<<شفت به چپ

عملگرهای رابطه ای

عملگرهای رابطه ای، رابطه بین عملوندها را مشخص میکنند. اعمالی مثل تساوی دو مقدار، کوچکتر یا بزرگتر بودن، مقایسه با صفر و غیره، توسط عملگرهای رابطه ای مشخص میشوند.

نامعملگر
>بزرگتر
<کوچکتر
>=بزرگتر یا مساوی
<=کوچکتر یا مساوی
=!نا مساوی
=مساوی
عملگر ‘==’ در دستورات شرطی برای مقایسه دو مقدار مورد استفاده قرار میگیرد.

جدول زیر تقدم عملگرها را با اولویت از بالا به پایین به ما نمایش میدهد:

1 ()
2 !  ~  ++  —  sizeof
3 *  /  %
4 +  –
5 <<  >>
6 <  <=  >  >=
7 ==  !=
8 &
9 ^
10 |
11 &&
12 ||
13 ?
14 =  +=  -=  *=  /=  %=
15 ,

بالاترین تقدم عملگرها را پرانتز و پایین ترین تقدم را کاما دارا می باشند.

درردیف های که در ان چند عملگرد وجود دارد دارای تقدم یکسان و برابر هستند، اگر در عبارات محاسباتی به چند عملگر با تقدم یکسان برخورد کردیم تقدم بالاتر به عملگری میرسد که در سمت چپ دیگر عملگرها قرار دارد.

 

امیدوارم این اموزش برای شما مفید واقع شده باشد.

 

حتما سایت رو به دوستانتون معرفی کنید

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!